Anne Jorunn Frøyen

Curator at Jærmuseet

About Frøyen

Frøyen is the curator at Jærmuseet. Since she started in the museum, year 2000, she has curated cross-disciplinary scientific museum exhibitions. In her work at the museum she has studied changes in the agriculture in the Jæren region in the 20th century. It has also been a purpose to disseminate these changes and their causes in the exhibitions.

Frøyen’s role in Deadly Dreams is a PhD-thesis funded by Jærmuseet: Poisoning Jæren.

Relevant publications

Frøyen, Anne Jorunn. 2009. Antioksidantar og frie radikal. Mat og vitskap i norske vekeblad i 2006. i Berkåk, Odd Arild et al. På sporet av den tapte samtid. S.167 – 177. Norsk kulturråd.

Frøyen, Anne Jorunn og Knut G. Austad. 2012. Landskapsendringar sett gjennom ein museumsgard på Jæren – Audamotland i Hå. I Heimen Lokal og regional historie. Nr. 3-2012, s.291-303.

Frøyen, Anne Jorunn. 2014. Når steingardane skal på museum. I Heimen Lokal og regional historie. Nr.4-2014, s.355-372.